รายชื่อสถาบันการตรวจเรือประจำปี ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม

ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 330/2566 เรื่อง รายชื่อสถาบันการตรวจเรือตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกาศกำหนดสถาบันการตรวจเรือให้ตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือจากกรมเจ้าท่า  ประจำปี 2566

ประกอบด้วย 8 สถาบัน ดังนี้

  1. อเมริกัน บิวโร่ ออฟชิปปิ้ง
  2. บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
  3. ไซน่า คลาสสิฟิเคชั่น โซไซตี้ (CHINA CLASSIFICATION SOCIETY)
  4. บริษัท ดีเอ็นวี จีแอล (ประเทศไทย) จำกัด
  5. โคเรียน เรจิสเตอร์ ออฟชิปปิ้ง (KOREAN REGISTER OF SHIPPING)
  6. นิปปอน ไคจิ เคียวไค (NIPPON KAIJI KYOKAI)
  7. รีน่า ฮ่องกง ลิมิเต็ด (RINA HONG KONG LIMITED)
  8. ลอยด์ส รียิสเตอร์ เอเชีย (LLOYD’S REGISTER ASIA)

วันที่:26 ธันวาคม 2566

เข้าชม:94

ข้อมูลโดย: adminssbureau