ประชุมสำนักมาตรฐานเรือครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

การประชุมสำนักมาตรฐานเรือครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แจ้งการดำเนินการจัดทำประกาศสำนักมาตรฐานเรือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๒. เสนอร่างประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของสำนักมาตรฐานเรือ

๓. หารือแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักมาตรฐานเรือ

วันที่:07 กุมภาพันธ์ 2567

เข้าชม:94

ข้อมูลโดย: adminssbureau

แกลเลอรี่